Share

Projectmanagement

Projectmanagement

dedalus

PROJECTMANAGEMENT

Bij de realisatie van een bouwproject start een proces waarbij verschillende partijen bij de vele creatieve, technische en financiële afwegingen betrokken raken.
Om het proces van idee naar realisatie binnen de belangrijke kaders als kwaliteit, budget en timing te realiseren is een intensieve begeleiding vaak noodzakelijk.
Dedalus kan hiervoor bij u het projectmanagement verzorgen. De kernactiviteiten zijn hierbij het voorbereiden, coördineren en bewaken van het bouwproces. We stellen ons tot doel om onze opdrachtgevers met onze knowhow bij te staan om op basis van een praktische kijk op het bouwproces een maximale kwaliteit te verkrijgen.
Hierbij kunnen we voor de volgende zaken zorgen.

Meetstaat :

Dit is een zeer gedetailleerde oplijsting van de hoeveelheden van alle materialen die moeten aangekocht worden.

Bestek :

Dit is een zeer gedetailleerde beschrijving van de diverse materialen die in de meetstaat vermeld staan.

Aanbesteding :

De architect/coördinator maakt de dossiers op voor prijsaanvragen. Deze dossiers  worden per post aan een aantal aannemers bezorgd ter opvraging van een offerte voor de uit te voeren werken.
De architect/coördinator verstrekt informatie aan mogelijke aannemers. Deze aanbestedingen worden opgevolgd en uiteindelijk wordt een grondige vergelijking gemaakt van de verschillende offertes om de bouwheer te adviseren bij de keuze van de aannemer en het afsluiten van het aannemingscontract.

Planning & Coördinatie :

Er wordt een volledige werfplanning/tijdslijn opgemaakt.
De architect/coördinator onderhandelt rechtstreeks met de aannemers en de leveranciers om het toe te laten timing en schema’s op te stellen en deze tijdens het bouwproces aan te houden. Hij communiceert met de uitvoerders ten einde de verschillende posten goed op elkaar te laten opvolgen en geen onnodige vertraging op te lopen tussen de verschillende aannemers.
De architect/coördinator is het aanspreekpunt voor aannemers, leveranciers en iedereen die met het gehele bouwproces betrokken is.
De uitvoerders worden uitgenodigd op werfvergaderingen en in gedetailleerde verslagen wordt genoteerd wie moet ageren tegen wanneer. Hij zorgt ervoor dat alles op elkaar afgestemd wordt in planning én in uitvoering. Hij heeft een regelende en coördinerende taak, wat derhalve veel uitgebreider is dan de controlerende taak van de architect.
Hij zorgt er tevens voor dat een aantal afwerkingen die in aanneming dikwijls tussen 2 stoelen vallen (het gaat hier om kleine afwerkingen) ook op de gepaste manier uitgevoerd worden. Ook bij kleine beschadigingen die tijdens de bouwwerken dikwijls gebeuren wordt er adequaat opgetreden.

Op vraag en in samenspraak met de aannemers worden uitvoeringsdetails opgemaakt.

Er is een uitgebreide samenwerking met stabiliteitsingenieur, ingenieur technieken, veiligheidscoördinator, EPB-verslaggever om aan alle facetten te voldoen.

Nacalculatie :

Dit houdt controle in van de vorderingsstaten en facturen. Er is budgetopvolging en motivering van min- of meerkost.