Share

EPC / EPB / VC

EPC / EPB / VC

dedalus

Hiervoor werken we samen met een aantal professionele partners die in overleg en coördinatie met ons kantoor deze aspecten tot een goed einde brengen.

Energieprestatiecertificaat bestaand gebouw (EPC)

Wenst u een bestaand gebouw (woning, appartement, studio’s, studentenkamers, kleine niet-residentiële gebouwen … ) te verhuren of verkopen dan moet je over een energieprestatiecertificaat te beschikken (woning, appartement, studio’s, studentenkamers, … ).

Het toont aan hoe energiezuinig een gebouw is en op basis van dit certificaat kan je verschillende woningen of appartementen, oud of nieuw met elkaar op vlak van energieverbruik vergelijken. Het EPC moet ter beschikking zijn op het moment dat het gebouw te koop of te huur wordt aangeboden, zo niet loopt de eigenaar het risico op een boete.

Meer info

Energieprestatieregelgeving (EPB)

Vanaf 1 januari 2006 moeten alle gebouwen waarvoor een omgevingsaanvraag ingediend wordt, voldoen aan de Energieprestatieregelgeving (EPB). Ze moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (verwarmings- installatie, ventilatie, hernieuwbare energie…) halen. De eisen gelde niet alleen voor nieuwbouw maar ook voor renovaties zijn eisen.

De EPB-eisen worden om de 2 jaar strenger zodanig in 2021 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn.

Als bouwheer bent u verantwoordelijk voor het voldoen aan de energieprestatieregelgeving.

Het energieprestatiecertificaat dat u ontvangt na de voltooiing van de werken (bij nieuwbouw), dient u gedurende tien jaar bij te houden.

Meer info

Veiligheidscoördinatie

In tegenstelling tot wat soms beweerd wordt is veiligheidscoördinatie steeds verplicht op kleine bouwplaatsen en particuliere woningbouw. De aanstelling van een veiligheidscoördinator is sinds 2001 bij wet verplicht (KB tijdelijke of mobiele bouw- plaatsen) op alle bouwwerken, in de ruime zin,  waar tenminste twee aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats.

Belangrijk om weten is dat leveranciers en nutsmaatschappijen ook als aannemer worden beschouwd wanneer ze deelnemen aan het bouwproces.
De aanstelling van de veiligheidscoördinator gebeurt door de architect of de opdrachtgever naargelang de grootte van de werf en is verplicht tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken.

Het niet aanstellen van de veiligheidscoördinator kan leiden tot zware straffen, voornamelijk wanneer zich een ongeval voordoet. De straffen – vervat in de Welzijnswet – kunnen variëren van 1 tot 2 jaar gevangenisstraf en/of een geldboete van 5 000 euro tot 22 500 euro. Ook kan je vervolgd worden voor het toebrengen van onvrijwillige slagen en verwondingen of in het ergste geval voor onvrijwillige doodslag.

Kortom zie de veiligheidscoördinatie niet als ‘nog een extra kost’ maar als een soort van levensverzekering die jullie indekt bij eventuele ongevallen.

Meer info